Tjänster

På Fysionike kan du boka individuella besök för bedömning av smärt- och/eller funktionsproblem i hela kroppen. Vi tar emot personer med såväl arbetsrelaterade besvär som idrottsskador eller funktionsnedsättning efter sjukdom och skada.

Sjukgymnastarbetet karaktäriseras av en helhetssyn där vi utgår från varje persons specifika förutsättningar, problem och resurser. Vid första besöket görs alltid en noggrann undersökning och därefter sätter vi tillsammans med patienten/kunden upp ett gemensamt mål och planerar fortsatt behandling.

Beroende på mål och typ av problem kan behandlingsperioden variera från enstaka besök till längre behandlingsserier.

Vi kan erbjuda följande inriktningar:

Idrottsmedicin

Vi behandlar skador som fotledstukningar, korsbandskador, löparknä, hopparknä med mera som uppkommit i samband med idrott och/eller fysisk aktivitet. En viktig del i behandlingen är att på personen medveten om sin problematik och att lyssna på kroppens varningssignaler. Jag förespråkar funktionell träning samt att stärka upp och hitta balans mellan mag- och ryggmuskulatur.

Neurologi/Rehabmedicin

Behandlingen ser väldigt olika ut beroende på skada och symtom. Jag jobbar mycket med balans och rörlighet samt att hitta stabilitet och styrka i mag- och ryggmuskulatur. Att kunna kontrollera dessa muskler i aktivitet löper som en rör tråd i behandlingen. Jag har stor kunskap inom området och kan även slussa vidare till skickliga ortopedtekniker, botoxbehandlingar med mera.

Stresshantering

Här försöker jag att kartlägga de stressorer som påverkar personen i negativ riktning, i början genom samtal och sedan genom behandling. Jag kan erbjuda kroppskännedom, akupunktur, medicinsk Qi-gong och avspänning/avslappning.

Nacke/Rygg

Det är vanligt med smärtor från nacke, skuldror och/eller ländrygg. Orsaken till problemen kan vara många såsom arbetsrelaterade besvär, ryggskott, låsningar i ryggen med mera. Jag använder oss av OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) och McKenzie för att diagnostisera och behandla nack och ryggbesvär. Det är mycket viktigt att hjälpa personen med förebyggande träning så att problemen inte uppstår igen.

Akupunktur

Med akupunktur, som är en gammal kinesisk terapimetod, kan man behandla olika sjukdomstillstånd, både i förebyggande och friskvårdande syfte samt ge smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen. Akupunktur är en metod som allmänt används inom svensk sjukvård för smärtlindring. Metoden är godkänd av Socialstyrelsen sedan 1984. För mer information, se akupunkturförbundet om akupunktur